Vragen over Solliciteren
Home > Sollicitatiebrief > Tips voor je sollicitatiebrief

Tips voor je sollicitatiebrief


Het opsturen van een nette en opvallende sollicitatiebrief vergroot je kansen om uitgenodigd te worden voor een eerste gesprek.

Voordat je begint met de inhoud van de brief, is het waardevol om voorwerk te verrichten.

 • Probeer via testen en meningen van anderen je sterke en minder sterke kanten te analyseren. Blijf eerlijk en reëel.
 • Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om je werkwaarden en werkkwaliteiten in kaart te brengen. Dit is vooral handig als je gaat solliciteren op een andere functie, dan waar je voor opgeleid bent.
 • Bel de aangewezen contactpersoon op en stel relevante vragen, waardoor je nog beter kunt inspelen op de gevraagde eisen. Ook het bekijken van een website kan helpen om een indruk te krijgen van je (toekomstige) werkomgeving.
De inhoud van de brief is belangrijk, maar de netheid ook. Als de brief slordig ontvangen wordt, heb je geen schijn van kans. Onderstaande tips kunnen je hierbij helpen.
 1. Zorg allereerst dat de brief op een wit ongelinieerd a4’tje uitgeprint kan worden.
 2. Daarnaast zorgt een duidelijke indeling ervoor dat de brief overzichtelijk is.
 3. Gebruik één kant van het papier en probeer je te beperken tot een A4’tje.
 4. Begin met de goede naam van de contactpersoon bij de aanhef (geachte…)
 5. Vermijd herhalingen, taalfouten en afkortingen.
 6. Schrijf de brief in de taal welke binnen de branche gebruikelijk is.
 7. Maak een kopie van de brief en neem deze mee op gesprek.
 8. Lees de brief de volgende dag nog eens door of laat een ander de brief lezen.
 9. Zorg ervoor dat de brief zonder kreukels en vlekken de deur uit gaat.

Als de ontvanger de brief krijgt, is het kweken van nieuwsgierigheid van groot belang. Een openingszin moet dus doeltreffend zijn.
De indeling van een goede brief begint echter niet met de openingszin. De volgorde van indeling ziet er als volgt uit.

 1. Geadresseerde (naam en adres van ontvanger)
 2. Plaatsnaam van de schrijver en de datum van afgifte
 3. Betreft (de omschreven functie en eventueel vacaturenummer)
 4. Aanhef (geachte….) Heer/mevrouw/naam van contactpersoon
 5. Inleiding: deze bestaat uit minimaal twee zinnen en moet pakkend zijn.
 6. Kern: in dit stuk beschrijf je op een enthousiaste en gemotiveerde manier, waarom jij de beste persoon voor deze functie zou zijn. Je kunt gebruik maken van werkervaring en relevante vaardigheden.
 7. De slotzin is krachtig. (bv. Ik zou mezelf willen presenteren als een enthousiaste vrouw/man,die uitdagingen niet uit de weg gaat, maar vooral een ambitie nastreeft.)
 8. Tenslotte de afsluitende zin. (hoogachtend of met vriendelijke groet)
 9. Je sluit af met je eigen naam en adres en een notitie van de bijlage.
 10. Vergeet je handtekening niet.