Vragen over Solliciteren
Home > Sollicitatiegesprek

Sollicitatiegesprek


Sollicitatiegesprek

Om een goede en onderbouwde presentatie te kunnen geven, is het van belang om jouw sollicitatiegesprek degelijk voor te bereiden.
In een sollicitatiegesprek kun je jezelf positief onderscheiden van een concurrent, door zelf vragen te stellen. Deze vragen hebben als doel om meer te weten te komen over de diepgang van een functie binnen een bedrijf.
De sollicitatiecode is een verhaal met basisregels, opgezet door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP) in samenspraak met de stichting van de Arbeid. De code is geen verplichting, maar meer een algemeen aanvaarde norm, waar bedrijven zich aan gaan houden, als er een werving- en selectieprocedure plaatsvindt.
Gesprekstechnieken tijdens het sollicitatiegesprek. Vanuit jouw positie als sollicitant, kan het van groot belang zijn, dat je weet hoe je met je antwoorden invloed kan hebben op het gesprek.
Om ervoor te zorgen, dat je gesprekspartner een goede indruk van je krijgt kun je de volgende situaties beter vermijden.
De organisatie waar jij op gesprek komt, weet nauwelijks meer van je, dan de gegevens uit je brief en cv. Om een goed beeld van je te krijgen, zal de gesprekspartner aan de hand van vragen meer over je te weten willen komen.