Vragen over Solliciteren
Home > Sollicitatiegesprek > Voorbereiden op je sollicitatiegesprek

Voorbereiden op je sollicitatiegesprek


Proficiat! Je bent geselecteerd voor een eerste gesprek. Om een goede en onderbouwde presentatie te kunnen geven is het van belang om dit gesprek degelijk voor te bereiden.

Hierbij kun je uitgaan van de volgende basispunten:

 1. Bepaal je doelen. Waar leg je het accent tijdens het gesprek?
 2. Oefen het gesprek samen met iemand.
 3. Besteed aandacht aan je uiterlijke verzorging
 4. Let op ontspanning voor en tijdens het gesprek.

Bepaal je doelen
Het is van belang dat je binnen een relatief korte tijd, jouw werkgever ervan moet overtuigen, dat jij geschikt bent voor de functie.

1e doel: welke indruk wil je achterlaten? Stel jezelf de volgende vragen en probeer er antwoord op te geven.

 • Wat zijn jouw meest relevante capaciteiten en eigenschappen en welke zijn gewenst? Maak een persoonlijk profiel.
 • Hoe kan ik vaardigheden zo concreet mogelijk maken (gebruik de STAR methode)
 • wat is je motivatie is om te solliciteren?
 • Hoe is mijn uiterlijke verzorging?
2e doel: informatie inwinnen over het bedrijf en de functie.
 • Bedenk van tevoren vragen, die gericht zijn op het bedrijf en de baan. Deze zullen je helpen om een goed beeld te krijgen van de cultuur binnen een bedrijf. Dit doel getuigt van interesse en intelligentie.

Gesprek oefenen
Oefen het gesprek zo reëel mogelijk, samen met een vertrouwd iemand. Je kunt het gesprek ook op camera opnemen , waardoor je het kunt terugkijken, analyseren en verbeteren. Let in dit oefengesprek op het volgende:

 • Hoe is je lichaamstaal? (houding en uitstraling)
 • Ben je in staat jezelf te verkopen?
 • Formuleer je kort, maar bondig?
 • Gebruik je de juiste Nederlandse taal?
 • Beantwoord je vragen met behulp van relevante praktijkvoorbeelden?
 • Neem je zelf ook initiatief, door vragen te stellen?
 • Ben je jezelf? Spreek jezelf niet tegen.
Ontspannen
Het is normaal dat je vlak voor en tijdens een gesprek gespannen bent. Het gaat namelijk om iets, dat belangrijk voor je is. Probeer het gesprek te relativeren en te zien als een extra ervaring. Accepteer de spanning als een gezonde dosis adrenaline, waardoor je juist beter kunt laten zien, wat je waard bent!
Uiterlijke verzorging
Welke kleding geschikt is voor een sollicitatiegesprek, is een vraag, waarop geen eenduidig antwoord te geven is. Dat je aandacht moet besteden aan je gehele uiterlijke vertoning is in ieder geval belangrijk. Laat zien, dat je moeite hebt gedaan om indruk te maken. Draag in ieder geval iets, waar je jezelf prettig in voelt. Dit geeft zelfvertrouwen en dat straal je vervolgens ook uit. Ook een fris en schoon gezicht is een goede binnenkomer. Let er echter ook op, dat bijpassende accessoires (sieraden, parfum, tas, papieren) in orde zijn.