Vragen over Solliciteren
Home > Sollicitatiegesprek > Spelregels van de sollicitatieprocedure: de sollicitatiecode

Spelregels van de sollicitatieprocedure: de sollicitatiecode


De sollicitatiecode is een verhaal met basisregels, opgezet door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP) in samenspraak met de stichting van de Arbeid. De code is geen verplichting, maar meer een algemeen aanvaarde norm, waar bedrijven zich aan gaan houden, als er een werving- en selectieprocedure plaatsvindt.
Het uiteindelijke doel van deze code is er, om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan een duidelijke en eerlijke procedure kunnen houden. Tevens moet de code ook tegen discriminatie beschermen. De code is opgebouwd vanaf het opstellen van de vacature tot de uiteindelijke aanstelling. De spelregels binnen de code moeten ervoor zorgen dat:
 • een werkgever én een werknemer weten, waar ze rekening mee moeten houden.
 • je binnen je bedrijf je eigen procedure kunt opstellen ten opzichte van de code.
 

De belangrijkste elementen vanuit het standpunt van een sollicitant binnen een sollicitatiecode zijn:

Een vacature moet helder en volledig opgesteld zijn en voorzien zijn van de volgende informatie:
 • Eisen rondom een functie, gericht op opleiding, kennis en ervaring
 • Verantwoordelijkheden
 • Inhoud van de taak
 • De manier van solliciteren
 • Aard van het dienstverband
 • Gedrag en persoonlijke kwaliteiten
 • Arbeidsduur en arbeidstijden
 • De plaats in de organisatie
Eventuele bijzondere zaken, als deze van toepassing zijn:
 • Eisen rondom een functie, gericht op opleiding, kennis en ervaring
 • Verantwoordelijkheden
 • Inhoud van de taak
 • De manier van solliciteren
 • Aard van het dienstverband
 • Gedrag en persoonlijke kwaliteiten
 • Arbeidsduur en arbeidstijden
 • De plaats in de organisatie
Eventuele bijzondere zaken, als deze van toepassing zijn:
 • Een extra onderzoek (bv. Medische keuring
 • Een leeftijdsgrens
 • Een nader te omschrijven voorkeursbeleid
Reactie op je brief. Binnen enkele weken moet je gehoord hebben, wat het vervolg is binnen de procedure.

Uitnodiging voor een gesprek. Als je wordt uitgenodigd, krijg je vooraf informatie over het vervolg van de procedure.

Vragen in het gesprek. Er mogen alleen vragen gesteld worden, toegespitst op de functie.

Privacy. informatie moet vertrouwelijk en zorgvuldig worden afgehandeld. Indien een afwijzing volgt, moet de informatie vernietigd of teruggestuurd worden.

Informatie inwinnen door de werkgever. Indien er navraag gedaan moet worden door de werkgever, mag dit niet zonder toestemming van jezelf gedaan worden.

Psychologische test/medische keuring. Indien nodig, wordt dit specifiek vermeld in de advertentie!

Pasfoto. Deze mag alleen gevraagd worden, als je voor een gesprek uitgenodigd bent.

Reiskosten. Een werkgever geeft voor de procedure duidelijk aan of dit van toepassing is.

Beslissing na de sollicitatie. Binnen twee weken moet je op de hoogte worden gebracht door middel van goede motieven en onderbouwing.
 
Voor jou als sollicitant is een van de belangrijkste regels: niet liegen! Beantwoord vragen eerlijk en houdt geen essentiële informatie achter. Tevens moet je je kunnen legitimeren met een geldig bewijs.

Heb je een klacht? Dien deze dan schriftelijk in bij de organisatie NVP. Binnen een maand moet je een schriftelijke en gemotiveerde reactie ontvangen. De code is echter niet wettelijk geregeld, dus je ontleent geen rechten aan de klacht.