Vragen over Solliciteren
Home > Sollicitatiegesprek > Vragen om zelf te stellen tijdens een sollicitatiegesprek

Vragen om zelf te stellen tijdens een sollicitatiegesprek


In een sollicitatiegesprek kun je jezelf positief onderscheiden van een concurrent, door zelf vragen te stellen. Deze vragen hebben als doel om meer te weten te komen over de diepgang van een functie binnen een bedrijf. Ontdek hierdoor of je wel goed zit. Zorg voor kwaliteitsvragen, die een weerspiegeling geven van jouw manier van denken. Vermijd vragen die gebaseerd zijn op onzekerheid.

Vóór een gesprek kun je een lijst maken van vragen, waarop je antwoord wilt krijgen. Informeer eventueel naar een agenda, zodat je inzicht in het verloop van een gesprek krijgt. Daarnaast kun je ook tijdens het gesprek inspelen op wat er vertelt is binnen het gesprek. Dit getuigt van goed luistergedrag!

Stel open vragen, waardoor je gesprekpartner antwoorden moet formuleren. Probeer ook actief te luisteren naar de antwoorden.

 • Niet doen: zal ik kunnen groeien binnen een bedrijf?
 • Wel doen: welke groeimogelijkheden zijn er voor mij?

Kijk de interviewer tijdens het stellen van vragen aan en stel steeds één vraag tegelijk. Wacht rustig af tot je een antwoord krijgt. Je hoeft niet bang te zijn voor stiltes. Vraag door, als het antwoord niet naar tevredenheid is. Geef je gesprekpartner tijd om na te denken over vraag en antwoord.

De vragen, die je van tevoren kunt bedenken, zijn gericht op sfeer, cultuur en klimaat binnen het bedrijf, eventuele afdelingen met de verschillende functies.

Het bedrijf en de afdeling

 • Vraag naar het toekomstperspectief van een bedrijf. Hoe zien ze zichzelf na 5 jaar?
 • Waardoor onderscheiden ze zich van andere bedrijven?
 • Welke groei wil het bedrijf nog gaan doormaken en hoe willen ze dat doen?
 • Om welke reden zou iemand het bedrijf willen verlaten?
 • Hoe is de structuur binnen een bedrijf? (kun je eventueel ook al hebben opgezocht)
 • Wat is de samenstelling van een team qua ervaring.
 • welke groeimogelijkheden zijn er binnen het bedrijf?
 • Hoe gaan mensen binnen het bedrijf met elkaar om?
 • Aan wie leg je verantwoording af?
 • Gaan mensen ook informeel met elkaar om?
De functie en de persoon achter de functie
 • Waarom is er een nieuwe functie vrijgekomen?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van deze functie?
 • Waarom denkt u dat ik de beste persoon ben voor deze functie?
 • Welke vaardigheden zou het bedrijf kunnen gebruiken?
De verwachtingen
 • Welke opdrachten zullen binnen de eerste maanden direct aangepakt moeten worden?
 • Wat verwacht u van mij binnen het eerste jaar?
 • Wat verwacht een team van een nieuwe collega?
 • Hoe vaak word ik beoordeeld en op welke manier gebeurd dat?
De volgende stappen
 • Hoe gaat de procedure verder? (hierdoor krijg je duidelijkheid over het vervolg)